Kontaktné informácie


Fedor Kuzmiak

Obežná 14, 821 02 Bratislava

E-mail: iAntikvariatSK@gmail.com

Phone: +421.902 549 899

Predajca je súkromnou osobou a nevystavuje žiadne daňové doklady. Tovar je predávaný zo súkromnej zbierky a knižnce predajcu. Portál www.iAntikvariat.sk slúži na sprostredkovanie predaja použitého tovaru medzi predajcom a kupujúcim. 


 
Theme skin