Pri každom nákupe odporúčame našim zákazníkom vopred sa oboznámiť s týmito obchodnými podmienkami, keďže svojím nákupom prejavujú svoj súhlas s nimi. Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom portálu www.iantikvariat.skktorého prevádzkovateľom je súkromná osoba:

Fedor Kuzmiak
Obežná 14, 821 02 Bratislava
E-mail: iAntikvariatSK@gmail.com
Phone: +421.902 549 899

Predajca je súkromnou osobou a nevystavuje žiadne daňové doklady. Tovar je predávaný zo súkromnej zbierky a knižnce predajcu. Portál www.iAntikvariat.sk slúži na sprostredkovanie predaja použitého tovaru medzi predajcom a kupujúcim. 

Postup pri objednávaní

Zákazník si môže portál www.iantikvariat.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "Vložiť do košíka".

Po stlačení tlačidla "Vložiť do košíka" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je možné registráciou na www.iantikvariat.sk, prípadne bez registrácie zákazníka pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre účel vytvorenia objednávky a ručíme za to, že nebudú zneužité na iné účely. Pokiaľ bude pri registrácii vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môžeme registračné údaje použiť na marketingovú aktivitu súvisiacu výhradne s činnosťou portálu iAntikvariat.sk

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí jeho objednávky.

Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach iiAntikvariat.sk (ďalej len „kúpna zmluva”). Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená a prípadné už uhradené finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho.

Všeobecné ustanovenia

Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.iantikvariat.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami. Pri nákupe v elektronickom obchode www.iantikvariat.sk vystupuje ako predávajúci: Fedor Kuzmiak. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach portálu iAntikvariat.sk.Tovarom sa pre potreby tejto stránky rozumie tovar, ktorý sa nachádza v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Uvedené obrázky môžu byť len ilustračné. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude kupujúci okamžite po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže kupujúci, rovnako ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy, práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe e-mailového potvrdenia zaslaného kupujúcemu o akceptovaní objednávky. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

Kupujúci je povinný riadne a včas zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za už dodaný tovar prostredníctvom poštovej dobierky.

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, v opačnom prípade – pri odmietnutí prevzatia zásielky, sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť náklady na dopravu a spracovanie objednávky vo výške 5,-EUR.

Platobné podmienky a ceny

Predajca je súkromnou osobou a nevystavuje žiadne daňové doklady. Tovar je predávaný zo súkromnej zbierky a knižnce predajcu.
Platbu za produkty je možné realizovať len Dobierkou.


Dodacie podmienky a cena poštovného

Tovar štandardne posielame prostrednáctvom Slovenskej pošty formou listovej/balíkovej Dobierky. To znamená, že tovar máte doma do dvoch dní od dňa odoslania.

Poštovné Slovenskou poštou - zásielka do 2 kg, aj s poplatkom za dobierku účtujeme vo výške 3,- €.  
Zásielka do 1 kg bude odoslaná ako Dopručený list
Zásielke od 1 do 2 kg bude odoslaná ako Balík na poštu
V prípade objednania knižiek s celkovou hmotnosťou nad 2 kg, môže byť cena poštovného upravená podľa skutočne vynaložených nákladov na zaslanie zásielky - Balík na poštu, max cca 5,-€. 


Cana poštovného je len v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu o zaslanie do zahraničia nás kontaktujte a cenu poštovného Vám zašleme na vyžiadanie. 

Osobný odber v Bratislave je ZDARMA:

osobne  
Miesto osobného odberu je v odbernom mieste eshopov spoločnosti 123abcv predajni s označením:

VasRaj.sk / bývalá predajňa Copy&Shop /
Pri starej prachárni 18
831 04 Bratislava
   
Tel.: +421 902 549 899
E-mail: iAntikvariatSK@gmail.com

Pracovná doba výdajného miesta: 
Po - Pia:    9,30 - 17,00 h 

/ telefonický hot-line /:
Po - Pia:    9,00 - 18,00 h 

Objednaný tovar si prosím vyzdvihnite do 4 pracovnýh dní od oznámenia, že tovar je pripravený na osobný odber. 

V prípade, ak potrebujete predĺžiť dobu odberu, alebo vyzdvihnúť tovar v inom čase, dajte nám vopred vedieť e-mailom alebo telefonicky na 0902 549 899. 

UPOZORNENIE: Na výdajnom mieste NIE JE sklad tovaru, preto je vždy potrebné počkať až na oznámenie, že tovar je už pripravený na osobný odber. V prípade, že si tovar prídete prevziať bez predchádzajúceho oznámenia, nemusí byť ešte tovar na výdajnom mieste k dispozícii. 


Záručná doba

Zákazník však  berie na vedomie, že sa nejedná o tovar nový, ale o. používaný. Na tovar zakúpený na stránke www.iantikvariat.sk neplatí Záručná doba.

Osobné údaje, ich spracovanie a ochrana

Všetky osobné údaje o kupujúcich sú spracované v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. pod riadnou registráciou a slúžia výhradne pre potreby internetového obchodu www.iantikvariat.sk.
Uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci súhlas na spracovanie osobných údajov predávajúcim.
Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom. Údaje slúžia výlučne pre potreby predávajúceho, súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, socio-demografického spracovania a na marketingové účely predávajúceho.
Ak má kupujúci záujem o zasielanie reklamných materiálov internetovým obchodom, po udelení  súhlasu mu budú tieto posielané. Ak sa kupujúci rozhodne, že ďalej nechce reklamné materiály odoberať, môže sa z odoberania noviniek odhlásiť a tieto mu nebudú ďalej zasielané.

Používanie materiálov zo stránky

Všetky materiály na internetovom obchode www.iantikvariat.sk sú vo výhradnom vlastníctve Fedora Kuzmiaka a. akékoľvek kopírovanie, používanie a šírenie materiálov z tejto stránky nie je povolené.

Záverečné ustanovenia

Obchodné podmienky platia od 1.9.2016

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená zverejnením zmenených všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho zaplatením celej kúpnej ceny.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami  sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


 
Theme skin