Všetky osobné údaje o kupujúcich sú spracované v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.pod riadnym č.reg. Slúžia výhradne pre potreby internetového obchodu www.iantikvariat.sk.
Uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci súhlas na spracovanie osobných údajov predávajúcim.
Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom. Údaje slúžia výlučne pre potreby predávajúceho, súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, socio-demografického spracovania a na marketingové účely predávajúceho.
Ak má kupujúci záujem o zasielanie reklamných materiálov internetovým obchodom, po udelení  súhlasu, mu budú tieto posielané. Ak sa kupujúci rozhodne, že ďalej nechce reklamné materiály odoberať, môže sa z odoberania noviniek odhlásiť a tieto mu nebudú ďalej zasielané.


 
Theme skin